Betaling lidgeld

Ook vandaag 12 september en zaterdag 15 september (=laatste dag!) kunnen jullie nog terecht in de inkomhal van het zwembad om het lidgeld te betalen. Tot nu toe was er steeds iemand aanwezig om jullie binnen te laten, na zaterdag kunnen jullie zonder badge het zwembad niet meer betreden. Dus gelieve vandaag of ten laatste zaterdag het lidgeld te vereffenen.

Extra zitdag

Om te zorgen dat iedereen zo snel mogelijk een badge bezit voor het nieuwe toegangssysteem, is er nog een extra zitdag op vrijdag 7 september. Hier kan het lidgeld dus al betaald worden.

P.s. de waarborg van de toegangsbadge bedraagt €10

 

Nieuw begin zwemjaar

Beste (toekomstige) leden,

Omwille van de uitzonderlijke situatie van een onderbreking van één jaar als zwemclub, is het momenteel nog niet mogelijk om feedback te geven aan mensen over het al dan niet starten in de eerste zwemgroepen. Dit omdat we nu nog niet voldoende zicht hebben over inschrijvingen van oud-leden, waardoor het aantal groepen per zwemniveau nog niet vastligt. We kunnen momenteel nog geen feedback geven over wie kan starten en wie op de wachtlijst komt te staan. Hierover zullen we op een later tijdstip communiceren. Alvast bedankt voor het begrip.
Op 1 september komen nieuwe leden proefzwemmen. De inschrijvingen hiervoor zijn echter al volzet. Enkel de ingeschreven kinderen kunnen deze dag zwemmen. Voor de oud-leden begint het nieuwe zwemjaar dus vanaf maandag 3 september.
Aan de oud-leden willen we graag vragen of ze zich melden via mail info@lummensezwemclub.be of ze terug in september weer gaan aansluiten bij de club.
Alvast bedankt!

De Lummense Zwemclub